Betaald gezelschap voor senioren

Betaald gezelschap voor senioren

Betaald gezelschap voor senioren is steeds meer gewoon.

Als de kinderen al lang het huis uit zijn, de partner wegvalt en de wereld kleiner wordt, loopt iemand meer risico op eenzaamheid. Zeker als fysieke problemen of geheugenproblemen de kop opsteken. Een avondje uit, een goed gesprek, samen lol hebben. Het is allemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Ook het dagelijks leven kan moeilijkheden op gaan leveren. Terwijl veranderende regelgeving en bezuinigingen ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Een groeiend aantal senioren maakt gebruik van betaald gezelschap. Senioren vinden het soms lastig om hulp te vragen aan anderen. Als ze voor een dienst betalen voelen ze zich onafhankelijker. Het is dapper als senioren durven aangeven dat ze behoefte hebben aan gezelschap. Hier blijkt veel behoefte aan te zijn. Thuiszorg- en zorginstanties komen aan het welbevinden van senioren niet meer toe.

Fijn gezelschap is er voor het welbevinden en niet voor huishoudelijke ondersteuning of persoonlijke verzorging.

Achtergrond: de doelgroep in getallen

Begin 2017 telde Nederland 3.1 miljoen 65-plussers. Dat aantal zal de komende jaren sterk stijgen; in 2040 leven er 4.7 miljoen 65-plussers in Nederland. Van de 65-plussers in Nederland voelt een aanzienlijk deel (bijna 900.000) zich eenzaam. Dat aantal stijgt met de leeftijd; voelt 7% binnen de leeftijdsgroep 65-75 jaar zich eenzaam, bij 85-plussers is dat bijna 14%.
Eenzaamheid kan ernstige lichamelijke en geestelijke gevolgen hebben. Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, stressniveaus en de kans op een depressie. Daardoor hebben eenzame ouderen een 14% grotere kans op een vroege dood dan een gemiddeld persoon. De kans op vroeg overlijden door eenzaamheid is daarmee twee keer zo groot als die bij overgewicht.

Lichamelijke en geestelijke klachten

Ruim 15% van de 85-plussers is ernstig depressief. Daarbij spelen lichamelijke beperkingen een rol (ruim 75% heeft langdurige lichamelijke beperkingen), maar ook gebeurtenissen als het overlijden van een partner, van leeftijdsgenoten en het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Een groeiend aantal mensen lijdt aan Alzheimer.