Individuele wandelcoaching

Vroeg of laat wordt iedereen in zijn leven geconfronteerd met rouw en verlies.

Hoe ingrijpend is het als iemand overlijdt die je lief is;  je partner, een kind, een van je ouders, een broer of zus, een goede vriend of vriendin. Hoe ga je verder als een naaste zelf kiest voor de dood? Ook een verbroken relatie, ontslag, een of meerdere miskramen, verlies van een lichaamsdeel of –functie,  dementie van je partner, arbeidsongeschiktheid, ongewilde kinderloosheid  enz. zijn vormen van verlies en brengen rouw met zich mee. Je kunt je gezondheid verliezen, een chronische ziekte krijgen, en weten dat je niet meer beter wordt. Het kan allemaal op je pad komen.

Leven is zoeken naar verbinding, in relaties en bezigheden. Dit geeft ons inhoud en zingeving. Leven is ook verliezen en afscheid nemen. Op verlies volgt rouw. Het is een natuurlijk proces wat hoort bij het leven. Rouwen kan intensief en pijnlijk zijn en soms langer duren dan je verwacht. Rouwen is hard werken en kost veel energie.

Rouw is de achterkant van liefde, de andere kant van de medaille, de prijs die we betalen voor ‘houden van’.

Rouwen is je houvast verliezen. In zo’n periode kun je geconfronteerd worden met intense, soms heel verwarrende emoties. Je hebt het gevoel in een emotionele achtbaan te zitten.

Naast pijn en verdriet kan er ook boosheid en verzet zijn, angst, schuld of schaamte, opluchting en eenzaamheid. Rouw raakt aan alle facetten van je bestaan. Niets is meer zoals het voorheen was.

Op allerlei manieren vraagt het verlies om aandacht. Dat merk je gevoelsmatig, fysiek en mentaal. Je denkt aan de overledene, praat erover, haalt herinneringen op, bezoekt de begraafplaats, hebt verdriet, bent in de war enz. Het kost tijd om echt tot je door te laten dringen dat je leven  onomkeerbaar is veranderd.

Daarnaast ben je bezig met de gewone dagelijkse dingen en de veranderingen die zich voordoen. Je probeert zo goed mogelijk door te gaan met je leven en de draad weer op te pakken.

Rouwen is je heen en weer bewegen tussen die twee gebieden. In je eigen tijd en tempo, op je eigen manier.

Ieder mens is uniek. Rouwen doet iedereen weer anders. Iedereen gaat op zijn/haar eigen manier door dit proces heen. De meeste mensen komen er op eigen kracht met hulp van hun omgeving doorheen.

Bij rouw- en verliesverwerking biedt de begeleiding je inzicht, kracht en vertrouwen. Maar bovenal is er aandacht en een luisterend oor voor jou.

Wanneer is het goed om rouwbegeleiding te gaan zoeken?

Je voelt dat je vastzit. Er blijft iets wringen waardoor je voor je gevoel niet verder komt. Dan is het goed om hulp te zoeken

Hulp bij rouwverwerking kan o.a. ondersteunend zijn:

 • als je er zelf behoefte aan hebt
 • als de heftigheid van het rouwproces je gedurende langere tijd blijft overweldigen
 • als je voor je eigen gevoel niet verder komt
 • als je binnen je eigen kring weinig of geen ondersteuning ervaart
 • als het moeilijk blijft om opnieuw inhoud en zin aan je bestaan te geven
 • In korte tijd heb je te maken gehad met meerdere verliezen, en je meerdere problemen ervaart.
 • Je hebt een naaste verloren door zelfdoding.
 • Je gaat gebukt onder een schuldgevoel.
 • Verborgen verlies, b.v. het overlijden van iemand waar je een geheime relatie mee had.
 • Andere redenen.

Ik werk volgens de TriA- methode:  Natuurlijk omgaan met verlies!

TriA staat voor: Aandacht, Acceptatie en Actie. De TriA-methode leert je, hoe je gebruik makend van de drie stappen, de verbinding legt met de onderliggende emoties die je ervaart. Na de acceptatie ontstaat het loslatingsproces. Weggestopte emoties accepteren brengt meer rust en ruimte. Vanuit die staat is het mogelijk om “als vanzelf” de volgende stap te zetten.

Mogelijkheden voor vergoeding:

 • Bij werkgerelateerde hulpvragen kunnen werkgevers bereid zijn geheel of gedeeltelijk zorg te dragen voor vergoeding.
 • Ook kunnen er mogelijkheden liggen binnen een reïntegratietraject.
 • Werkgevers zijn vaak bereid om de kosten van een coachingstraject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

TARIEVEN VOOR BEDRIJFSLEVEN op aanvraag.