Teambuilding tijdens een wandeling in de natuur met natuurlijke werkvormen.

30-06-2018 15:30 - 18:30

 

Tijdens de wandeling wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke werkvormen met als onderwerpen:

 • Feedback
 • Toekomst visie team
 • Kwaliteiten van de teamleden en hoe deze tot uiting komen
 • Hartelijkheid, verbinding
 • Plezier
 • Communicatie
 • Samenwerking

Wat zijn de voordelen van wandelen en teambuilding in de natuur ten opzichte van activiteiten in een binnenruimte?: Expeditie-jij wil door middel van werkvormen in een natuurlijke omgeving mensen in beweging krijgen en dichter bij zichzelf laten komen. Ik haal zelf veel inspiratie uit de natuur. De natuur zit vol materialen waar iedereen zelf vorm of betekenis aan kan geven. Het zoeken naar materialen, het maken van iets met natuurlijke materiaal, het ideeën krijgen bij gevonden materiaal prikkelt de fantasie.

De natuur biedt oneindig veel mogelijkheden om te werken aan leerdoelen op het gebied van samenwerking en communicatie. Een natuurlijke omgeving heeft een positieve uitwerking op mensen, het werkt rustgevend en ontspannen en stimuleert de creativiteit.

Al wandelend kom je gemakkelijker in gesprek. Het voelt ontspannen als er op een vraag niet meteen een antwoord komt. De stilte heeft zijn functie. Tijdens het wandelen lijkt het makkelijker om openhartig te zijn.

De elementen in de natuur zijn de metaforen die staan voor vraagstukken. Door metaforen gericht in te zetten dragen ze bij aan inzicht en daardoor kom je sneller tot de kern.

Alle zintuigen worden geprikkeld als je in de natuur loopt.  Door deze ervaringen, de rust en ruimte om na te denken kom je dichter bij je gevoelens en gedachten.

Je zult tijdens onze ontmoeting niet om mijn lach, energie, gedrevenheid, positiviteit en ondeugendheid heen kunnen. Dat zit van nature in mij. Uitgangspunten in mijn coaching zijn dan ook respect, openheid en verbinding. Laagdrempelig, gelijkwaardig, persoonlijk en natuurlijk.

De TriA methode: Aandacht – Acceptatie – Actie leidt sneller tot inzicht. Na de workshop of coaching wordt er een stap tot actie afgesproken met elkaar.

De effecten van coaching in de natuur nog eens kort op een rij:

 • Buiten worden situaties en problemen luchtiger en lichter. Mensen worden blij van het buiten zijn.
 • De communicatie tussen hulpverlener en cliënt verloopt veel soepeler door het naast elkaar lopen.
 • Je zet jezelf letterlijk in beweging, beide hersenhelften zijn actief.
 • De natuurlijke omgeving en uitzichten werken relativerend en is rustgevend.
 • Als je in de natuur bent, word je fysiek ‘gedwongen’ om helemaal aanwezig te zijn. Je komt meer uit je hoofd in je lichaam, waardoor verstand en gevoel meer in balans komen.
 • Bewustwording gaat sneller en gemakkelijker, doordat de natuurlijke metaforen en symbolen bewust en onbewust inzicht geven. Natuurlijke beelden zeggen vaak meer dan woorden en hier zijn we ook heel vertrouwd mee.

Werkvormen:

Bij grotere groepen ( meer dan 8 ) zijn er werkvormen  in 2 groepen met evaluatie. Er zijn ook werkvormen met de gehele groep en soms in tweetallen of drietallen.

Groepsindeling dmv voorwerp pakken bij de start.

Fotolijst voor teamfoto`s

Tijdens de wandeling worden er foto`s gemaakt: Het team krijgt een fotolijstkader mee met de opdracht om het team op de meest voor het team passende omgeving te fotograferen. Er mogen meerdere foto`s gemaakt worden. Met lijst en zonder lijst. Experimenteren mag.

Foto`s kunnen ook gemaakt worden van natuurlijke metaforen passend bij het team.

Foto`s/Kaarten van de natuur met tekst

Bij de start:

Vraag: Kies een foto/ kaart  nav de vraag: `Wat draag je bij aan dit team en welke foto/kaart past daarbij? (Niet op de achterkant kijken tijdens de keuze).

De foto/kaart voor jezelf mee nemen. Later in de wandeltocht komen we er op de terug.

Blinddoek en leiden en volgen

2 leiders die geen blinddoek hebben en de rest volgt in 2 groepen. Iedereen pakt de hand van de voorganger zodat je een rij vormt. Er mogen aanwijzingen gegeven worden.

Hoe is het om geleid te worden of om de leiding te nemen? Hoe is de communicatie? Wat valt er op?

5 min lopen, 3 min evalueren

Collage tav een vraag

In 2 groepen worden er natuurlijke voorwerpen gezocht nav de vraag: 1. `Hoe vinden jullie dat het team nu functioneert`? Een groep gaat hiermee aan de slag.

 1. `Hoe ziet jullie dreamteam eruit`?

Iedere groep zoekt in de directe omgeving zijn atelier om de collega te maken.

Evaluatie: Wat zie je? Wat valt op? Vragen aan het team die dit gemaakt heeft om uitleg? Wat betekent dit voor een actiepunt voor de ontwikkeling van het team?

10 min zoeken, 10 minuten maken en 10 minuten evalueren

 Op een voetstuk plaatsen:

We komen tijdens de wandeling boomstronken tegen. Telkens wordt een teamlid op een `voetstuk` geplaatst. De anderen zoeken 1 voorwerp dat symbool staat voor de vraag: `Hier ben ik je dankbaar voor, of `Hier vind ik jou goed in`. Ieder vertelt dit aan de collega in het middelpunt. De voorwerpen kunnen als aandenken mee naar huis genomen worden. Een foto maken mag natuurlijk.

1 minuut zoeken, 5 min in het middelpunt keer aantal leden van de groep

Een boom uitzoeken of een andere natuurlijke metafoor of omgeving.

Van 50 meter naar achter en 50 meter naar voren, van links en rechts van het pad.

In 2 groepen met dezelfde vraag?

Nav de vraag: Welke boom, situatie in de natuur, metafoor past bij de vraag `Hoe is de communicatie binnen het team`?

Evaluatie, vragen stellen wat je opvalt, wat zie je letterlijk, en uitleg vragen.

3 minuten zoeken, 5 min per situatie evalueren

Voorwerp zoeken tav een vraag

Met tweetallen: Feedback geven en krijgen.

De tweetallen bestaan uit een collega die (vrij) nieuw is en een collega die al langer in het team werkt.

De vraag: ` Welke kwaliteit of waarde zet je in op je werk`? `Zoek elk een natuurlijk voorwerp en neem dit mee als antwoord op deze vraag`.

In tweetallen gaat eerst iemand zeggen wat hij allemaal aan het voorwerp ziet. De ander van wie het voorwerp is luistert. Hij/zij zegt dan daarna wat hem/ haar geraakt heeft en doet zelf uitleg.

Dan is de ander aan de beurt.

In groter verband kan dit nog geëvalueerd worden tijdens een opening van de volgende teamvergadering.

2 minuten zoeken, gesprek is lopend over een pad, tijdens het wandelen dus.

Zitten midden in het bos op omgezaagde bomen op meegebrachte zitvlakken

Gesprek gaat over het kaartje  en de tekst op de achterkant :`Wat draag je bij aan dit team`?

2 min pp. Keer aantal personen: ongeveer 25 minuten

Stokkenspel (samenwerking)

Iedereen zoekt een stok van ongeveer 70 cm en zet deze in de kring voor zich. Je houdt er je hand op. Op mijn geluidssignaal ga je met de klok mee naar de volgende tak. Daarbij mag je vorige tak niet vallen anders ben je af. Wie is de winnaar?

7 minuten.

 

Heliumstick of ander voorwerp ( samenwerking en communicatie)

1 of 2 takken zoeken om de activiteit te doen in 2 groepen of 1 groep. De tak of groter licht voorwerp op 2 vingers boven de hoofden dragen en dan langzaam naar beneden laten dalen.

7 minuten

Op een rij in 2 groepen tegenover elkaar ( samenwerking en communicatie)

Iedere groep moet nu voorbij de ander. Spelregels worden uitgelegd ter plekke.

15 minuten

Voorwerp met woord

Tot slot grabbelt ieder voor zich een voorwerp uit een mandje. Op dit voorwerp staat een woord. Dit woord biedt een overdenking. `Wat betekent dit woord voor mij tav mijn werk `?