1. Teambuilding in de natuur
 2. Individuele coaching voor oudere werknemers
 3. Pensioen in zicht gesprekken

 

 1. Teambuilding in de natuur:

Een unieke belevenis, teambuilding in de natuur!

Expeditie-jij laat mensen verrassen door middel van het gebruik van unieke mogelijkheden die de natuur biedt.  Voor de teambuildingsessie wordt geïnventariseerd wat de prioriteiten zijn, en wat er voor wenselijke veranderingen liggen. Het actief buiten zijn in het groen, en de spiegel die de natuur biedt  zorgt voor een frisse manier van reflectie, diepgang en effectiviteit. Het is leerrijk, leuk en ontspannend tegelijk.

De natuur zit vol materialen waar iedereen zelf vorm of betekenis aan kan geven. Het zoeken naar materialen, het maken van iets met natuurlijke materiaal, het ideeën krijgen bij gevonden materiaal prikkelt de creativiteit en bevordert de saamhorigheid. Door metaforen gericht in te zetten dragen ze bij aan inzicht en daardoor kom je sneller tot de kern.

De Kracht van wandelcoaching!

Wandelcoaching voor teams is een effectieve manier om de verschillende rollen binnen een team en functioneren van het team in kaart te brengen en te versterken.

Door opdrachten tijdens het wandelen in de natuur is het mogelijk om de samenhang van een team te verbeteren, inzicht te krijgen in manieren van werken en persoonlijke voorkeuren. De verschillen en overeenkomsten tussen werknemers worden duidelijk.  Er wordt gekeken naar versterkende factoren en samenhang in het team wordt verbeterd.

Op het einde van de teambuildingsessie is er een antwoord op de kernvraag van het team. Het team en elk teamlid afzonderlijk heeft een concreet actiepunt. Met als gevolg ontwikkeling van het organisatiedoel en het prikkelen van de eigen verantwoordelijkheid.

De TriA© _  methode

De 3 A`s staan voor Aandacht – Acceptatie en Actie

Als TriA wandelcoach werk ik met De TriA©_methode.

De TriA©_methode is een krachtig en effectief stappenplan, gericht op een manier van natuurlijke verandering en het nemen van de eigen regie. Waardoor de medewerker zich meer bewust wordt van zijn kwaliteiten, unieke eigenschappen en leerpunten.

De kracht van dit op de positieve psychologie gebaseerde stappenplan zit in het feit dat de aandacht ligt bij wat men wil realiseren. En dit wordt inzichtelijk door de inzet van de natuur.

De voordelen van teambuilding buiten in de natuur ten opzichte van binnen in een zaal:

 • Buiten worden situaties en problemen luchtiger en lichter. Mensen worden blij van het buiten zijn.
 • De communicatie verloopt veel soepeler door het naast elkaar lopen.
 • Je zet jezelf letterlijk in beweging, beide hersenhelften zijn actief. Verstand en gevoel worden beide aangesproken.
 • De natuurlijke omgeving en uitzichten werken relativerend en zijn rustgevend. Alle zintuigen worden geprikkeld.
 • Bewustwording gaat sneller en gemakkelijker, doordat de natuurlijke metaforen en symbolen bewust en onbewust inzicht geven. Natuurlijke beelden zeggen vaak meer dan woorden.

Praktisch:

Expeditie-jij verzorgt en begeleidt op maat gemaakte programma`s vanuit natuurgebieden in de omgeving van Midden-Limburg en Oost-Brabant.

Op maat van het bedrijf/organisatie kan er een programma van een halve dag of een hele dag (6u) uitgewerkt worden. Wensen en doelen worden afgestemd van te voren.

Voor locatie en catering kan Expeditie-jij voorstellen doorgeven.

Duur: 3 uur of op maat afgesproken.

Voor wie? Voor teams die:

 • Elkaar beter wil leren kennen
 • Willen stil staan bij hun manier van communiceren
 • Elkaars kwaliteiten en valkuilen wil leren kennen
 • De samenwerking wil verbeteren
 • Hun creativiteit wil verhogen
 • Willen stilstaan bij de eigen ontwikkeling en groei

Tot slot: En wat als het regent?

Slecht weer hoeft niet dadelijk een belemmering te vormen om buiten activiteiten te doen. Het weer is zelden zo slecht dat je niet een paar uur naar buiten kan.

Bij héel slecht weer kunnen we overleggen en afspraken maken.

Prijs ?

Afhankelijk van maatwerkprogramma, locatie en catering.  Verschillend voor profit en non-profitsector. Op maat te bevragen.

Benieuwd of wil je meer info over dit concept of een afspraak maken? Gebruik dan het contactformulier op de website: https://expeditie-jij.nl  . Of stuur een mail naar info@expeditie-jij.nl.

2. Individuele coaching voor oudere werknemers:

Het traditionele beeld van de oudere medewerker is achterhaald. Niet langer wordt het werk van de oudere medewerker gekenmerkt door stabiliteit en onveranderlijkheid. Er is veel veranderd in onze maatschappij: levensduurverlenging, verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd, beroepsmobiliteit, tweedekansonderwijs en ook de veranderde rol van (groot)ouders bij de opvoeding van hun kinderen. De beroepskeuze is niet langer een éénmalige gebeurtenis maar er moeten ook op latere leeftijd nog ingrijpende keuzes gemaakt worden. Daarnaast is levenslang leren broodnodig door de vele (grote) veranderingen binnen het bedrijfsleven. Iedereen moet zich blijven ontwikkelen.

Elke werknemer komt voor belangrijke keuzes te staan. Oudere werknemers hebben vaak specifieke vragen, bijvoorbeeld:

 • Waar blijf ik mijn energie uit halen nu ik nog langer moet door werken?
 • Hoe kan ik mijn kwaliteiten beter inzetten?
 • Ik heb het gevoel dat ik vastgelopen ben, wat kan ik (nog) toevoegen?
 • Ik wil iets nalaten, hoe kan ik dat doen?
 • Ik voel geen motivatie meer (hoe lang nog tot mijn pensioen)?
 • Het lijkt wel of mijn opgebouwde reputatie niet meer telt. Ik voel me niet gewaardeerd.
 • Mijn kwaliteiten worden niet meer gewaardeerd, wat nu?
 • Ik wil meer rust om meer tijd aan de (klein)kinderen te kunnen besteden. Hoe vind ik de balans?
 • Kan ik al eerder minder uren gaan werken of zelfs ophouden met werken`?

Coaching is voor oudere medewerkers vaak de beste hulp omdat hun vragen zo uniek zijn en hun keuzes belangrijk. Zorgvuldige individuele begeleiding is dan nodig.

Doel van de coaching is dat oudere werknemers de komende jaren met veel plezier en enthousiasme aan het werk blijven in goede balans met andere levensdoelen.

 • Wilt u uw oudere medewerkers ondersteunen in hun specifieke vragen?
 • Wilt U uw oudere werknemers vitaal houden, zowel hun welbevinden als fysiek?
 • Wilt U preventief inspelen op burn-out of investeren in het welzijn op het gebied van uitvoerend werk van uw oudere werknemers?
 • Zijn er oudere werknemers die moeilijk kunnen omgaan met veranderingen en uitdagingen in werksituaties en die daarom het zelfvertrouwen en de motivatie zijn verloren?

Heeft U oudere werknemers binnen uw organisatie die gebaad zijn bij een individuele coaching ? Met deze werknemers trek ik als seniorencoach en tevens wandelcoach individueel de natuur in en hanteer ik de TriA-methode.Door de natuur in te zetten in de coachingssessie(s) bereiken we op een ongedwongen, speelse manier vooruitgang bij het bereiken van een doel.

De TriA-methode is een krachtig en effectief stappenplan, gericht op een manier van natuurlijke verandering, waardoor de medewerker zich bewust wordt wat er eigenlijk van binnen speelt.  De kracht van deze methode zit in het feit dat de aandacht ligt op wat men wenst te realiseren. De verbinding met de huidige situatie wordt gemaakt. De aanpak verbindt op een eenvoudig manier verstand en gevoel. Door te accepteren wat er is en wat men wil kan de medewerker weer een stap zetten. Hierdoor groeit de motivatie.

De praktische aanpak die ingezet wordt in combinatie met de natuur brengt de persoon fysiek en mentaal in beweging en daarmee al vanzelf  in een positieve flow. De werknemer kan daardoor gemakkelijker weer de regie oppakken in zijn werk.

Het aantal sessies is afhankelijk van de wensen. Een sessie duurt 1,5 uur.

Resultaat van het inzetten van de TriA-methode:

Werknemers:

 • Ervaren weer een gevoel van richting.
 • Bouwen positievere relaties, doordat ze zichzelf beter kennen.
 • Blijven ontwikkelen en groeien vanuit een natuurlijke beweging.
 • Gaan authentieker handelen en gebruiken al hun mogelijkheden.
 • Vergroten hun motivatie, doordat ze weten waar ze naar toe op weg zijn.
 • Zijn fysiek en psychisch gezonder.

Bent U nieuwsgierig geworden en wilt U meer weten, een offerte aanvragen of een afspraak maken? Neem gerust contact op.

 

3. PIZ gesprekken (pensioen in zicht)

`Over de grens`……wandelend naar het pensioen’

Dit programma is ontwikkeld voor werknemers en eventueel hun partner die graag goed voorbereid de pensioentijd willen ingaan.

Het is aan te raden dit programma te volgen ruim ( liefst enkele maanden) voor de laatste werkdag.

`Over de grens`……wandelend naar het pensioen’.

Uw werknemer heeft het pensioen in zicht en dat houdt hem of haar bezig. Uw werknemer heeft er misschien al een voorstelling van wat er op hem afkomt na het werkzame leven. Maar misschien ziet hij of zij tegen de grenzeloos veel vrije tijd op. En weet uw werknemer nog niet hoe deze tijd in te vullen of zijn er ideeën die niet overeenkomen met die van de partner. Wil uw werknemer op de gebaande paden blijven of er juist van afwijken?

In het coachingsprogramma ‘Over de grens, wandelend naar het pensioen’, komen deze en veel meer onderwerpen aan de orde gedurende minimaal 1 wandelcoachsessie van 1,5 uur. Al wandelend worden diverse vragen gesteld op een ontspannen, luchtige manier, gebruik makend van alle metaforen die we onderweg tegenkomen in de natuur. We staan onderweg even stil en onderzoeken op deze expeditie naar het pensioen.

‘Over de grens……, wandelend naar het pensioen’ kan in combinatie met een compleet verzorgd weekendprogramma ter voorbereiding op de naderende pensioentijd verzorgd worden. Waarbij het weekend door de werkgever wordt aangeboden. Het kan ook afzonderlijk als sessie(s) aangeboden worden.

Bent U nieuwsgierig geworden en wilt U meer weten, een offerte aanvragen of een afspraak maken? Neem gerust contact op.